Sbírky

Pro porovnávací studie jsou helmintologům z různých zemí k dispozici rozsáhlé sbírky...

Parazitologický ústav je součástí Akademie věd České republiky. Provádí se zde základní výzkum parazitů člověka a zvířat na úrovni molekul, buněk i celých organismů. Posláním Ústavu je získávat, prohlubovat a šířit znalost biologie a ekologie parazitických prvoků a eukaryotických mikroorganismů, helmintů a členovců. Ústav provádí nejen výzkum, ale také vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni. Získané výsledky jsou využívány při prevenci a léčbě nemocí lidí i zvířat, a také v zemědělství.

Parazitologický ústav vznikl v roce 1962 v Praze, ale v roce 1985 byl přemístěn do Českých Budějovic. V České republice je Parazitologický ústav přední institucí zaměřenou výhradně na výzkum v oblasti parazitologie. Hlavními tématy výzkumu jsou protistologie, helmintologie a medicínská entomologie, zahrnující studium některých nemocí přenášených členovci. 

Novinky

26. 7. 2016

Seminář: Marshall E. Bloom (Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH, Montana)

The puzzling biology of vector-borne flaviviruses

Respekt2016 26-27

10. 7. 2016

Respekt: Libor Grubhoffer

Schovat se do mozku Jak nebezpečný je poslední obávaný tvor českých lesů

Jůza,Drahoš,Sojková

29. 6. 2016

Český rozhlas ČB Odpolední host: Pavla Sojková

Parazitoložka Pavla Sojková, která se věnuje evoluci a příbuzenským vztahům rybích parazitů

Publikace

Hofmannová L., Hauptman K., Huclová K., Květoňová D., Sak B., Kváč M. (2016)

Cryptosporidium erinacei and C. parvum in a group of overwinteringhedgehogs

European Journal of Protistology 56, 15-20

Flegontov P., Butenko A., Firsov S., Kraeva N., Eliáš M., Field M.C., Filatov D., Flegontova O., Gerasimov E.S., Hlaváčová J., Ishemgulova A., Jackson A.P., Kelly S., Kostygov A.Y., Logacheva M.D., Maslov D.A., Opperdoes F.R., O’Reilly A., Sádlová J., Ševčíková T., Venkatesh D., Vlček Č., Volf P., Votýpka J., Záhonová K., Yurchenko V., Lukeš J. (2016)

Genome of Leptomonas pyrrhocoris: a high-quality reference for monoxenous trypanosomatids and new insights into evolution of Leishmania

Scientific Reports 6, 23704

Moravec F., Manoharan J. (2016)

Philometra dissimilis n. sp. from the ovary of Johnius belangerii (Sciaenidae) and other new records of philometrids (Nematoda: Philometridae) from fi shes of the Bay of Bengal, India

Helminthologia 53, 133-141

Kontakt

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice

Telefon:+420-38-5310351
Fax:+420-38-5310388
E-mail:paru@paru.cas.cz

Jak se k nám dostanete

Samičky klíštěte obecného

Samičky klíštěte obecného